wz

KOSTEL VŠECH SVATÝCH V LEVÍNSKÉ OLEŠNICI

      Kostel Všech Svatých se připomíná ve 14. století. Není známo kým byl postaven. Do třicetileté války byl farním kostelem a pak byl veden jako filiální kostel spravovaný z Nové Paky. Roku 1787 byla v Levínské Olešnici zřízena lokálie. O sedmdesát let později, 20. srpna 1857, byla Levínská Olešnice povýšena na farnost. Prvním farářem byl ustanoven Jan Nešpor.
       Věž byla postavena teprve v roce 1821. Do této doby byla dřevěná. Stavitel, který stavěl věž kamennou, postavil věž v kostele a nikoliv mimo kostel. Tím pokazil vnitřek kostela i kůr silnými sloupy. Ze zvonů, které byly ve věži za první republiky, zůstal pouze jediný.
       Když se roku 1833 kostel zvětšoval, byl nalezen v báni sanktusové věže nápis: Dielan byl 1210 /?/ od nar. Kr. P.
       V roce 1950 byl opravován exteriér. Stará omítka byla otlučena a tehdy se našli na severní straně velké kameny. Jeden občan vyprávěl, že zde původně stála osmihranná kaple se dvěmi gotickými okny. Další podoba kostela při jeho rozšíření byla vytvořena z materiálu rozbořeného hradu. Na gotické okno se přišlo při opravách v roce 1967.
       Pokoncilní úprava liturgického prostoru kostela proběhla roku 1967, kdy vedlejší i hlavní oltář byly v takovém stavu, že nebylo možné je zrestaurovat. Původní barokní oltáře zhotovil roku 1833 Stanislav Sucharda
. Svatostánek byl zasazen do zdi a obložen polodrahokamy z Levína a blízkého okolí.
       Kříž na zdi kostela pochází ze zrušeného kartuziánského kláštera ve Valdicích. Křtitelnice je z roku 1821. Její podstavec tvoří osmiboký hranol, který nese mísu stejného tvaru, která je ozdobena střídavě hlavou andílka s festonem a růžicí.
       Obraz Všech Svatých v presbytáři pochází z 2. poloviny 19. století. Je signován na zadní straně rámu autorem Antonem Mühlem. Na levé straně při pohledu do presbytáře se nachází obraz sv. Jana Nepomuckého a na druhé straně obraz sv. Václava.
       V letech 2007 - 2008 byla opravena věž kostela a opravy pokračovaly i v roce 2009 opravou chodníku a vysázením zeleně. To vše se uskutečnilo za finanční podpory obce Levínská Olešnice, Libereckého kraje, Ministerstva kultury a darů farníků.
       1. ledna 2009 byla farnost sloučena s Novopackou farností a z kostela Všech Svatých se stal opět kostel filiální.